Gündəm

Vejnəlidəki qızıl yataqlarımızı o talan edirdi

Ermənistan işağl altında olan Azərbaycan torpaqlarının yeraltı sərvətlərini 20 ildən artıq müddət ərzində talan edib. Onun qanunsuz fəaliyyəti quldurluq və qarətdir. Başqa dövlətin sərvətinə qanunsuz yiyələnməyin başqa adı yoxdur. Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsinə mane olanlar da bu oğurluqda ermənilərə və Ermənistana ortaq olublar.

Fransa, Kanada və İsveçrə vətəndaşı olan ermənilər Azərbaycan torpaqlarındakı sərvətlərin talan olunmasında birbaşa itşirak ediblər. Bu ölkələrin maliyyə və vergi orqanları, habel uyğun hüquq-mühafizə sistemləri həmin milyonçu erməni vətəndaşlarından əldə etdikləri maliyyə vəasitinin mənbəyinin heç vaxt soruşmayıblar. Bu talan hesabına hıəmin dövlətlərin büdcəsinə oğurluq pullar axıb. təsadüfi deyil ki, belə ölkələr Azərbaycanın haqlı mövqeyinin deyil, təcavüzkar Ermənistanı müdafiə edirlər. Kanadanın Türkiyə istehsalı olan “Bayrakdar”la bağlı sanksiyasını xatırlatmaq yetərli saymaq olar.
Ermənistanın işğal altında olan Azərbaycan ərazilərində qeyri-qanuni fəaliyyəti – işğaldan azad olunmuş Vejnəli qızıl yatağıdır.
Ermənilərin işğal altında olan Azərbycan ərazilərində milli sərvətlərimizi talan etməsi, bu prosesdə xarici şirkətlərin iştirakına dair çoxsaylı faktlar var.
Ümumilikdə, işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarında 160 müxtəlif qiymətli metal yatağı qalıb. Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan, Tərtərdəki qızıl, gümüş, civə, mis, qurğuşun, daş kömür, rəngli, dekorativ daşlar və digər yataqları mövcuddur.
Ermənistanın ixracında mühüm yer tutan dağ-mədən məhsulları sırasındakı qızıl, mis, sink filizləri və konsentratlarının, həmçinin qiymətli metalların konsentratlarının xeyli hissəsinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki Söyüdlü (Zod), Qızılbulaq, Vejnəli qızıl, Mehmana polimetal və Dəmirli mis-porfir yataqlarından hasil olunur.
İşğaldan azad olunmuş Zəngilan rayonun ərazisində yerləşən Vejnəli qızıl yatağı kvars-qızıl-sulfid tərkibli damar geoloji-sənaye tipinə aid edilir. Yataqda 25 sayda qızıl saxlayan kvars damar zonaları öyrənilmiş, 14,15,16,19,21 və 24-cü zonalar üzrə Cı+C2 kateqoriyası ilə ehtiyatlar hesablanmışdır.
Vejnəli yatağı 1959-1962-ci illərdə Vejnəli geoloji-axtarış partiyası tərəfindən kəşf edilmişdir. 1962-1971,1976-1981 və 1983-1984-cü illərdə geoloji-axtarış və kəşfiyyat işləri aparılıb.
Vejnəli qızıl yatağı 1984-cü ildə Məhəlli Ehtiyatlar Komissiyasında təsdiq olunaraq Azərbaycan Respublikası Faydalı Qazıntı Ehtiyatlarının Dövlət Balansına qəbul edilib.
Təsdiq edilmiş ehtiyatlar: C1 kateqoriyası üzrə filiz-183 min ton, qızıl – 2,169 ton; C2 kateqoriyası üzrə filiz – 433 min ton, qızıl – 4,347 ton təşkil etmişdir. C1 kateqoriyası üzrə gümüş – 0,19 ton; C2 kateqoriyası üzrə gümüş – 9,9 ton təşkil etmişdir. C1 kateqoriyası üzrə mis – 0,2 min ton; C2 kateqoriyası üzrə mis – 2,8 min ton təşkil etmişdir.
Azərbaycanda qızılçıxarma sənayesinin yaradılması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının bir sıra qızıl yataqlarının kəşfiyyatı və işlənməsi barədə” 1996-cı il 5 fevral tarixli sərəncamına uyğun olaraq 1997-ci il avqustun 20-də keçmiş «Azərqızıl» DŞ ilə ABŞ-ın «RV Investment Group Sevrvices LLS» arasında Gədəbəy, Qoşa, Ordubad qrupu (Piyəzbaşı, Ağyurd, Şəkərdərə, Kələki), Söyüdlü, Qızılbulaq və Vejnəli perspektivli qızıl yataqlarının kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Saziş imzalanmışdır. Lakin Söyüdlü(Zod), Qızılbulaq və Vejnəli yataqları ermənilərin işğalı altında olduğuna görə, həmin yataqlar üzrə işlərin aparılması mümkün olmamışdır.
Azərbaycan Ordusunun uğurlu əməliyyatı nəticəsində ərazilərimiz işğaldan azad olunur, xalqımıza məxsus milli sərvətlərimiz, o cümlədən Vejnəli qızıl yatağı onun özünə qaytarılır.
Ermənistan genişmiqyaslı talan əməliyyatına Fransa, Kanada, İsveçrə və digər ölkələrdən imkanlı erməni əsilli və ya erməni diasporu ilə əlaqələri olan iş adamları Azərbaycan ərazisində yataqların istismaına cəlb edilmişdir. Bu cür kriminal biznes nümayəndələrindən biri də İsveçrənin dünyaca məşhur saat brendi “Franck Muller Group”un təsisçilərindən biri və baş direktoru Vartan Sirmakesdir.
V.Simakes 1956-cı ildə İstanbulda anadan olub və 18 yaşında İsveçrəyə köçüb. Hazırda İsveçrənin erməni diasporunun maliyyə donoru hesab olunan V.Simakes “ArmSwissBank” bankının təsisçisidir, bu ölkədə 7 brendə və 14 istehsalat müəssisəsinə sahibdir. O, Ermənistanda müxtəlif sahələrə böyük investisiyalar yatırır, rəhbərlərindən biri olduğu “Franck Muller” şirkəti dünyada yeganə nümayəndəliyini məhz Ermənistanda açıb. Keçmiş prezident Serj Sarqsyanın fərmanı ilə Ermənistanın Fransadakı Baş Konsulu təyin olunub və “Vətən qarşısında xidmətlərinə görə” ordeni ilə təltif edilib.
Azərbaycan ordusu torpaqlarını işğaldan azad etməklə həm də təbii sərvətlər üzrərində öz suveren hüquqlarını bərpa edir. Kanada, Fransa və İsveçrədən olan belə işbazlar isə Azərbaycan torpaqlarından qovulurlar. Azərbaycan tərəfi döyüşlər bitəndən sonra həmin ölkələrdən məsələyə aydınlıq gətirməsini tələb edə bilər. Bütün hallarda Azərbaycanın öz torpaqlarını işğaldan azad etməsi əməliyyatında bəzi dövlətlərin erməniləri və Ermənistanı can-dildən müdafiəsinin səbəblərindən biri də ifşa olunur. Həmin dövlətlər illər uzunu quldurları və qarətçiləri dəstəkləyib…

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.