Media

30 yaşlı “İki Sahil”

30 yaşlı “İKİ SAHİL” Azərbaycanın müstəqillik tarixinin güzgüsü Müasir müstəqil Azərbaycan Respublikası ilə həmyaşıd, çağdaş mətbuatımızın yaranmasında və formalaşmasında öz yeri və rolu olan “İki sahil”in ilk nömrəsi 1991-ci il 10 iyul tarixində işıq üzü görüb.  “İki sahil” adı ilə bu mətbu orqanın  nəşrə başlaması ilk gündən onun özü üçün bir amal seçdiyi və bu gün də […]